כתר תורה
 איש נכבד חסיד וישר
 כל ימיו עסק בצדקה ובגח
 מכספו נתן לעניים ואביונים
 ולרעבים נתן לאכול על של חנו
 ומסתופף בצל הצדיקים הר
  אליעזר ב   
 המנוח מוה" נפתלי יוסף ז"ל
  שבק לן היים כב אלול
   שנת תרצ"ו ק תנצבה

A Crown of Torah

An honorable, pious and upright man. All of his days, he was occupied with charity and acts of loving kindness.
He gave money to those in need and to those who were poor.
He let those who were hungry eat at his table.
Rabbi Eleazer the son of the late Rav Naphtali Yosef, our teacher, may his memory be for a blessing.
He left us this day, the 22nd day of Elul
 
In the year 5696 (September 9, 1936). May his soul be bound up in the bond of eternal life.